VIA heeft het onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat deze kaart interpretatie fouten bevat in de visualisatie.
maandag 15 januari 2018
Header decoration
Reactie van VIA op Black spots kaart van RTL Nieuws

Vandaag heeft RTL Nieuws een black spot kaart uitgebracht. Dit heeft geleid tot veel vragen van wegbeheerders. VIA heeft het onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat deze kaart interpretatie fouten bevat in de visualisatie. Dit heeft bij veel wegbeheerders onduidelijkheid veroorzaakt. VIA wil je langs deze weg informeren zodat je juist bent geïnformeerd.

Toelichting
Het RWS BRON bestand is een openbaar bestand waarin de ongevallengegevens in Nederland zijn opgenomen. Helaas is hierbij een verkeerde keuze gemaakt bij het visualiseren van de ongevallen op kaart. Het neemt niet weg dat het Keizer Karelplein een grote ongevallen concentratie betreft. Voor de complete kaart zie de Actuele STAR-ongevallenkaart.

Bij het visualiseren van de ongevallen is de precieze locatie niet altijd bekend. De meeste ongevallen hebben wel een locatie omschrijving, maar die locatie omschrijving is niet altijd compleet, bijvoorbeeld de straatnaam of een kruispunt waar het ongeval mogelijk kan hebben plaatsgevonden.

Om onduidelijkheid over de verkeersveiligheidskaart te voorkomen publiceert STAR haar Actuele STAR-ongevallenkaart op twee verschillende manieren:
  • De kaart met enkel en alleen de exacte locaties; bovendien zijn op deze kaart ongevallen die dicht bij elkaar liggen (<25 meter) samengenomen tot een concentratie. De omvang van de bol op de kaart is de maat voor het aantal ongevallen.
  • De kaart op basis van de Straatnaam; op deze kaart zijn de ongevallen met nauwkeurige locatie én waarvan alleen de straatnaam bekend is opgenomen. De kleur en dikte van de lijn op de kaart is de maat voor aantal ongevallen; de door de politie opgegeven straatnamen worden hiervoor gebruikt, deze gegevens zitten niet in het BRON-bestand; deze Straatnamenkaart kan alleen op basis van het STAR ongevallenbestand worden gemaakt.
Opmerking: voor het STAR Database is ook de herlevering van de ongevallen in 2014 verwerkt; bovendien is de locatie toedeling die STAR toegepast niet in BRON 2014 toegepast; ook hiervoor geldt dat de Actuele STAR ongevallenkaart de meest nauwkeurige kaart geeft.

RTL Nieuws & STAR
Het is goed dat RTL Nieuws het probleem van de ongevallen concentraties onder de aandacht brengt. RTL Nieuws en STAR hebben afgesproken voortaan op dit terrein samen te werken.